Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž listopad

Je tady poslední letošní Čtenářská soutěž a s ní také poslední hrad, na jehož jméno se ptáme. V příštím roce bude tato soutěž pokračovat, čeká na vás dalších deset obrázků Jana Babky, ale odpovědi na otázky budete tentokrát hledat v naší metropoli.

K hradu, na jehož jméno se ptáme, se váže například pověst o Bílé paní. Ta se začala zjevovat třetí den po pohřbu paní Hradecké, která zemřela při narození dcery Elišky.

Další je o Švábech (byli to Bavoráci), kteří 14 dní obléhali hrad a koňmi rozdupali úrodu v okolí. Po čtrnácti dnech měli na hradě pouze jednu prasnici, všechny ostatní zásoby byly již snědeny. Aby obležení oklamali nepřítele, svini zabili, na dvě poloviny rozsekali a jednu polovinu vhodili do jeho tábora. Protože se Švábové domnívali, že na hradě mají ještě dostatečné zásoby jídla, odtáhli. Lest se podařila, ale škoda byla veliká.

Mezi městy Klatovy a Sušici, na skalním ostrohu obtékaném říčkou Pstružnou, se nachází impozantní gotický hrad, založený na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo. Stavbu začal pan Bušek starší, později v ní pokračoval syn Bušek ml. Oba byli komorníci císaře a krále Karla IV. Také tento hrad měnil často své vlastníky. Byli jimi například páni z Hradce. Menhart, syn Jana z Hradce, zde ukrýval korunovační klenoty Království českého, aby nemohlo dojít ke korunovaci Jiřího z Poděbrad. Dalšími majiteli byli Švihovští z Rýzmberka, Zdeněk Lev z Rožmitálu, Martin de Hoeff Huerto. Posledními vlastníky (až do roku 1945) byli Windischgrätzové. Mezi zajímavosti hradu bezesporu patří ve Střední Evropě ojedinělý kamenný most. Je široký 3, dlouhý 32 a vysoký téměř 10 metrů. Spojoval Rajský dům s věží a výrazně zvětšil obranyschopnost hradu v případě dobývání.

 

V listopadu správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje k hradu Valdštejn.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín a Hypernovy v Galerii Butovice získávají
Zutana Krahulcová, Stodůlky – McDonald’s
Marta Viskupová, Stodůlky – Hypernova

Soutěžní otázky na prosinec:


1) Kolikátá Vánoční soutěž bude na tržišti Luka?
2) Kdo je autorem fanfár pro naši městskou část?
3) Kdy otevřel Viktor Ponrepo první stálý český biograf?

Správné odpovědi na listopadové soutěžní otázky:


1) Kdy a kde zemřel král a císař Karel IV? 29. 11. 1378 v Praze.
2) Jaké byly náklady na rekonstrukci Nepomuckého rybníku - retenční nádrže pod tubusem metra? Téměř 5 mil. Kč.
3) Co je to Electric Wheelchair Hockey? Florbal na elektrických vozících.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín a Hypernovy v Galerii Butovice získávají:
Eva Vašutová
, Stodůlky – Globus
Jaroslav Hebký, Lužiny – Hypernova

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. prosince na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá