Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrá zpráva - spisovatelé nevymřeli

I pesimisté, pochybovači a škarohlídi by roztáli na slavnostním Literárním večeru, který 23. října pořádala Praha 13 ve spolupráci se stodůleckou pobočkou Městské knihovny v Praze.

Slavilo se ukončení již pátého ročníku amatérské literární soutěže Staň se spisovatelem, kterou založila paní Miluše Cejpková z knihovny Stodůlky. Za pomoci městské části, zvláště pana Bohdana Pardubického, soutěž pokračuje a oslovuje stále více dětí.

Letošního ročníku se zúčastnila téměř stovka dětí z 8 základních škol Jihozápadního Města, které psaly své práce na vyhlášená témata: Kamarádka kniha, Poručíme větru dešti aneb počasí a Škola budoucnosti. Z došlé stovky pokusů vybrala odborná porota ve složení Romana Friessová (knihovna Stodůlky), Míla Linc (knihovna Smíchov) a Bohdan Pardubický (MČ Praha 13) práce 44 začínajících spisovatelů. Tvůrci byli pozváni na odborné semináře a literární workshopy, kde jim spisovatel a novinář Vlado Ríša a Míla Linc povídali o úskalích literární tvorby a radostech spisovatelského života. Vybrané a oceněné práce tvoří již tradičně sborník, který je k nahlédnutí na radnici i v knihovně Stodůlky.

Dobrou zprávou je počet a vysoká úroveň většiny dětských prací a spolupráce radnice s knihovnou. Zajímavé také je, že jedna z nejoriginálnějších mladých spisovatelek chodí teprve do 1. třídy. Mladé autory přišli povzbudit senátor Miroslav Škaloud, poslanec Petr Bratský, starosta David Vodrážka a jeho zástupce Petr Zeman.

Irena Šormová, Městská knihovna v Praze