Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nušlova ulice

Nušlova ulice

František Nušl přišel na svět 3. prosince 1867 v Jindřichově Hradci. Praha ho pak přivítala na přelomu století, v době převratného rozvoje vědy a techniky.

V časech studia jej nejvíc ovlivnil astronom prof. Augustin Seydler. František se stal jeho nepostradatelným asistentem. Láska k hvězdnému nebi mu zůstala na celý život. Zakotvil jako profesor matematiky na ČVÚT (1905), astronomii přednášel na UK od r. 1928. Téměř každý večer docházel do vinohradské továrny jemné mechaniky bratří Fričů. V její laboratoři se svítívalo dlouho do noci. To Nušl a jeho přítel Josef Jan Frič projektovali a stavěli nové astronomické přístroje pro stanovení zeměpisných souřadnic. Citlivou libelu v nich nahradili přímým pozorováním hvězdy ve rtuťovém horizontu. Jeden z vynálezů - cirkumzenitál, získal cenu Thomson Science Fund v zámořském Bostonu. Na podzim roku 1927 se jím pražská hvězdárna výtečně prezentovala při mezinárodním měření délek. Prof. PhDr. František Nušl patřil k zakladatelům České astronomické společnosti. V letech 1918 - 1938 byl ředitelem Státní hvězdárny ČSR. Zemřel v Praze 17. září 1951. Astronomové po něm pojmenovali jeden z kráterů na odvrácené straně Měsíce, planetku sluneční soustavy č. 3424 a roku 2002 také hvězdárnu v jeho rodném městě.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka