Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O ANGLICKOU DRUŽINU JE ZÁJEM

Od září mohou žáci 1. ročníků na FZŠ Mezi Školami navštěvovat 1x nebo 2x týdně školní družinu s programem v anglickém jazyce. O tuto aktivitu je ze strany žáků i rodičů velký zájem. Děti se zde nenásilnou formou učí základním komunikačním obratům, poslouchají a zpívají písničky, hrají hry a pexesa, samozřejmě nechyběl ani oblíbený Hallowen.

Marta Šefčíková