Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Omezení průjezdu u ZŠ Kuncova

V prostoru před základní školou v Kuncově ulici dochází především v ranních a odpoledních hodinách ke zvýšenému pohybu vozidel, zejména rodičů, které vozí děti do školy. Došlo zde i k několika dopravním nehodám. Vzhledem k tomu, že zde hrozí riziko střetu dětí s projíždějícími automobily, bude dopravními značkami snížena rychlost v ulici na 20 km/h a ve všedních dnech zakázán vjezd vozidel, s výjimkou zásobování, od 7.00 do 8.00 a od 12.00 do 14.00, tedy v době příchodu žáků do škol a ukončení vyučování nižších ročníků.

Miroslav Jíra, pověřen vedením odboru dopravy