Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování příznivcům nejstarší stodůlecké školy

Vedení ZŠ Mládí děkuje všem pamětníkům a bývalým žákům školy za poskytnutí archivních materiálů k 100. výročí založení školy a za vstřícnost a spolupráci při natáčení dokumentárního filmu „Vzpomínky pamětníků“. Rovněž si vážíme velkého zájmu a vysoké účasti na všech akcích spojených s oslavami, které v roce 2008 proběhly. Nemalý dík patří také starostovi MČ Praha 13 a dalším představitelům obce, kteří realizaci oslav významně podpořili.

Jaroslav Vodička, zástupce ředitelky