Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STROMY BYLY NÁMĚTEM VELKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI

STROMY BYLY NÁMĚTEM VELKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI

Stromy nás obklopují na každém kroku. Je dobře, že žijeme v harmonické krajině střední Evropy, jejíž součástí jsou pole, louky, rozptýlená zeleň a také stromy, které odedávna lidem poskytovaly mnoho užitečného, např. dřevo, potravu, úkryt. Stromy se také staly pamětí generací, němými svědky minulosti a 22. října námětem velké podzimní slavnosti Den stromů v ZŠ Klausova. Přišly téměř dvě stovky rodičů, dětí, žáků a obyvatel Velké Ohrady. Díky bohatému a pestrému programu snad nebylo jediného člověka, který by se nezamyslel, nepostál a neuvědomil si význam stromů pro člověka. Stromy jsou přece živé organismy a zaslouží si naši úctu, pozornost a péči. Celý text najdete na www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.

Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky