Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vážení přátelé v redakci,

Vážení přátelé v redakci,

srdečně vás zdravím a reaguji na článek o mistru Hábovi (Hábova ulice). Mistr Alois Hába vedl oddělení čtvrttónové hudby na pražské konzervatoři a na výboru nástrojů pro mikrointervalovou hudbu dostal grant z prezidentské kanceláře (prezident T. G. Masaryk). Mezi jeho žáky patřil i Jaroslav Ježek. V době hluboké totality dostal státní cenu státu Libanon za prolomení hegemonie evropské hudby a klavír jim navržený je k vidění ve stálé expozici Českého muzea hudby, Praha 1, Karmelitská 2. Je zde také nahrávka mikrointervalové hudby a možnost poslechu. Pracuji v ČMH v bezpečnostní agentuře a zájemce srdečně zvu k návštěvě, zavírací den je úterý.

Eva Veselá

Komu patří chvála

Stala se mi nemilá příhoda. Začátkem června jsem šla do Komunitního centra a při přechodu přes Sluneční náměstí jsem zakopla o vyčnívající beton, upadla, zlomila si ruku v rameni a v momentě se stala nesoběstačnou. Ujala se mne vnučka, dovezla mne do motolské nemocnice, kde zlomeninu potvrdili. Protože ruka byla skoro bezvládná, bylo jasné, že se neobejdu bez pomoci někoho druhého. A tak jsem se ocitla u vnučky, která o mne pečovala. Ale přiblížily se prázdniny a dcera i vnučka s dětmi odjížděly na venkov. Než odjely, zajistily mi pobyt ve zdejším Středisku sociálních služeb v Domě pro seniory Lukáš v Trávníčkově ul. Byla jsem mile překvapena pěkným přijetím, příjemným prostředím a vlídným jednáním personálu. Vedoucí paní Libuška je velmi obětavá a svědomitě se stará o své svěřence - klienty. Všichni ji máme rádi. Umí všechno dobře organizovat a je duší všeho. Dvě její pomocnice a pomocníci (řidiči sanitních vozů) jsou vzorní. Jsou to mladí lidé, velmi ohleduplní, což velmi oceňujeme. Celou organizaci moudře řídí ředitel Petr Weber se svými spolupracovníky. Ve střední části budovy je také jídelna, kde je rovněž dobrý personál a dobře vaří. Samozřejmě, že za vše vděčíme hlavně pracovníkům na radnici v čele s naším starostou Davidem Vodrážkou a jeho spolupracovníkům. Velmi si vážím toho, že tyto sociální služby u nás existují a že je můžeme plně využívat. Proto tedy všem výše zmiňovaným pracovníkům patří chvála a díky.

Olga Zimová

Pro radost dětí

Odbor sociální péče a zdravotnictví by touto cestou velmi rád poděkoval paní Šárce Urbancové, kadeřnici z Nových Butovic, Husníkovy ulice, za poskytnutí sponzorského daru, který věnovala dětem z Prahy 13. Paní Urbancová svým darem velmi potěšila několik dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. Předvánoční doba není bohužel pro všechny děti dobou příjemnou, sváteční, a ne vždy se dětem ze strany rodiny dostane potřebné péče, lásky a zázemí. Předané dárky přímo adresně potěší takto sociálně handicapované děti. Za Vaši laskavou pomoc a zájem velice děkujeme.

Za OSPOD Vlastimila Hübnerová


Téma soutěže je sv. Mikuláš

Zveme vás do Komunitního centra sv. Prokopa na soutěžní výstavu dětských prací na téma sv. Mikuláš, které malovaly děti ze ZŠ Kuncova a z farnosti sv. Jakuba ve Stodůlkách. Výstava bude k vidění do 15. 1., kdy budou odměněni tvůrci vítězných prací. Přijďte se podívat a dát hlas obrazu, který se vám zalíbí.

Sv. Mikuláš patří k nejoblíbenějším světcům na světě. Byl biskupem v Myře (dnešní Demre v Turecku). To, co se o něm vypráví, dokládá jeho vlídnost. Byl synem zámožných rodičů a po jejich smrti zdědil velký majetek a přemýšlel, jak by ho nejlépe využil pro blaho ostatních. Ve stejném městě žil muž, který nepřízní osudu přišel o všechen majetek. Měl tři krásné dcery a marně hledal, z čeho by je uživil. V zoufalství začal uvažovat o tom, že je pošle do nevěstince, aby si svou krásou vydělaly peníze k obživě. Když se o tom Mikuláš dozvěděl, zabalil do šátku velkou hroudu zlata, v noci se přikradl pod okno, za nímž tři dívky spaly, a vhodil hroudu dovnitř. Ráno nalezl otec zlato od neznámého dobrodince a vystrojil za ně nejstarší dceři svatbu. Mikuláš pak stejně obdaroval i její sestry a zachránil je tak před ponížením a hanbou. Svůj čin chtěl utajit, ale nakonec se přece jen prozradilo, kdo byl tajemným dárcem. Několik století po Mikulášově smrti Turci vyplenili město Myru a tak italští kupci přenesli Mikulášovy ostatky do města Bari v Jižní Itálii a vystavěli mu nádherný chrám. Praha má dokonce chrámy sv. Mikuláše dva. Sochaři, kteří zdobili malostranský chrám, postavili před hlavní oltář postavy čtyř biskupů, z nichž jeden je Mikuláš. V Karlových Varech mají v muzeu sousoší z roku 1500, které ukazuje Mikuláše, jak obdarovává tři dívky.

Zdeňka Nováková, ředitelka Komunitního centra