Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve STOPu se psalo o revitalizaci sídlištních vnitrobloků. V čem bude spočívat?

Ve STOPu se psalo o revitalizaci sídlištních vnitrobloků. V čem bude spočívat?

Rozhodli jsme se využít možnosti, požádali jsme o dotaci z fondů Evropské unie na rekonstrukci celkem šesti vnitrobloků na Lužinách, ve Stodůlkách a v Nových Butovicích a uspěli jsme. Operační program Praha – Konkurenceschopnost je program, který v období 2007 – 2013 využívá v rámci Prahy prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj. Protože program je zaměřen mimo jiné na zvýšení kvality ochrany životního prostředí obyvatel, vytipovali jsme šest vnitrobloků, které budou revitalizovány v souladu s vysokými nároky na sportovní vyžití, příjemné možnosti odpočinku i na estetický dojem. Jde o vnitrobloky při ulicích Brdičkova – Amforová, v Hůrkách, Heranova – Kálikova, Bronzová, Bellušova a Chalabalova. Okolí paneláků se barevně rozjasní, dětská hřiště a sportoviště dostanou moderní povrchy, herní a sportovní mobiliář, zelené plochy se zpestří novými druhy kvetoucích rostlin a vzrostlých stromů. Rekonstrukce respektuje ochranu přírody a krajiny, dotkne se minima stávajících stromů a bude prováděna co nejšetrněji, aby minimálně narušila život obyvatel. Projekty počítají s odolností proti vandalismu, berou ohled na bezpečnost obyvatel a na jednoduchost údržby. Na revitalizaci je zpracována dílčí projektová dokumentace, stavby jsou ohlášeny stavebnímu úřadu a jsou zahajována výběrová řízení na dodavatele podle pokynů manažerů fondů Evropské unie. Obyvatelé budou o prováděných pracích průběžně informováni, v některém z příštích čísel STOPu bude tomuto tématu věnován podrobnější článek.  

V oblasti Pod Zličínem již léta chybí kanalizace. Je šance, že se situace někdy změní?

Řešení technické infrastruktury v lokalitě rodinných domů Pod Zličínem se hledalo velice komplikovaně, protože tam jsou úzké komunikace, členitý terén, prudké svahy a také vzhledem k vlastnictví některých pozemků. Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy v současné době připravuje výstavbu technické vybavenosti v této lokalitě, konkrétně jde o ulice Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová. Plán obsahuje výstavbu vodovodních řadů, řadů splaškové a dešťové kanalizace, úpravy komunikací, včetně chodníků. Bude také nutno přeložit stávající kabely elektrického vedení, veřejného osvětlení a telefonní kabely. Stavební povolení bude vydáno v průběhu příštího roku. Realizace, která bude probíhat pravděpodobně po etapách, bude závislá na schválení rozpočtu hlavního města. Stavba by měla začít pravděpodobně na jaře 2010. Jakmile budeme vědět víc, budeme o tom ve STOPu informovat.

Závěrem bych všem občanům Prahy 13 rád popřál krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce.