Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Pražský magistrát chce vyčlenit další byty pro seniory, kteří by se kvůli zavedené deregulaci nájemného dostali do problémů. Kromě bytů v bývalých penzionech se tak rozšiřuje nabídka hlavního města Prahy pro tuto věkovou skupinu lidí.
  • Uzavření stanice metra Národní kvůli rekonstrukci by mělo trvat 10 měsíců, stanice bude bezbariérová. Původně se počítalo s uzavřením stanice, která je v provozu od 2. listopadu 1985, na 16 měsíců.
  • Začátkem listopadu byla výsadbou lesních porostů zahájena první etapa realizace lesoparku Letňany. Jde o pokračování dlouhodobého záměru hl. m. Prahy zvýšit podíl veřejně přístupné zeleně.