Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BAREVNÝ PODZIM

 

Podzimu v ZŠ Mládí vévodily nejrůznější aktivity související s výukou cizích jazyků. Po zářijovém projektovém dnu k Evropskému dni jazyků se očekávání žáků soustředilo na činnosti spojené s anglosaským svátkem Halloween. Letos jsme kromě zábavného odpoledne plného her a soutěží uspořádali celoškolní výtvarnou soutěž. Žáci nás zahrnuli takovým množstvím nápaditých, barvami hýřících výkresů, vykrajovaných i papírových dýní a modelů strašidelných domů, že se celá škola stala jednou velkou výstavní síní. Učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností měli nesnadný úkol, jak vybrat ty nejlepší a spravedlivě všechny zúčastněné odměnit za jejich námahu.

Doubravka Matulová, zástupkyně ředitele