Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak bude letos probíhat zimní údržba chodníků?

Jak bude letos probíhat zimní údržba chodníků?

Parlament schválil zákon, který přenesl veškeré náklady na údržbu chodníků na obce, aniž by na to dodatečně dostaly jakékoli finanční prostředky. Pro hlavní město- Prahu a zčásti i pro naši městskou část to představuje velkou finanční zátěž. Loni Praha 13 zajišťovala úklid na 70 km chodníků v parcích a v sídlištních vnitroblocích a na necelých 2 km chodníků ve staré zástavbě. Na zimní údržbu, letní úklidy a malé opravy chodníků vydala městská část zhruba 8,1 miliónů korun. Letos přibude zhruba 27 km chodníků, zejména ve staré zástavbě (ve starých Stodůlkách, na Malé Ohradě a v Hájích). V jednání je navíc stále údržba přístupových cest k bytovým domům, která by Prahu 13 stála 2 milióny korun. Vedení městské části samozřejmě zajistí potřebnou údržbu chodníků, které má městská část ve správě, avšak většinu komunikací u nás spravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. I ta se bude snažit uklízet všechny chodníky, které jí nově připadly do správy. Samozřejmě bude hodně záležet na počasí a množství sněhu, které napadne. Více informací najdete na www.praha13.cz

Petr Zeman, zástupce starosty


 

Odpovídá psycholog

 

Vánoční čas x stres

Blíží se Vánoce – svátky pohody a klidu. Jenže... V praxi je to spíš maratón. Dnešní povídání je připomenutí toho, co každý z nás vlastně ví, ale někdy „nestíhá“ do svého života zařadit - jak si od stresu ulehčit, abychom období konce roku ve zdraví přečkali. Všichni jsme ve svém životě už museli řešit zátěžovou situaci, nějak se k ní postavit, nějak jí zvládnout. Všichni jsme už vyřešili mnoho problémů, a aniž si to uvědomujeme, každý máme ověřené způsoby, které se nám osvědčily při vyrovnávání se s náročnou životní situací. Pokusme se zavzpomínat, určit si, co nám kdy nejvíce ve stresu pomohlo a zařadit tyto aktivity do svého života (např. sport, welness relaxace, sauna, popovídání s kamarádem, rybaření, žádost o pomoc, rozdělení kompetencí nebo třeba jen prosté dovolení sobě, že naše výkony nemusí být stoprocentní).

Pro inspiraci různé nápady, jak předcházet stresu:

- relaxace - např. v našem časopise STOP již dříve uváděné články o autogenním tréninku, progresivní relaxaci, ale i jakékoli jiné uvolňující aktivity, kdy práce s tělem a fyzickými projevy s sebou přináší uvolnění napětí v psychice - tělesné aktivity – opět pomáhají ventilaci napětí nahromaděného během dne. Nezapomínejme ale, aby pohybové aktivity byly skutečně zdrojem uvolnění a ne dalším stresem v našem životě! - organizace času – nedostatek času je to, co nás často trápí. Pořád po nás někdo něco chce (nebo to jen perfekcionisticky očekáváme my sami od sebe). Je to stresující. Co dřív? Písemná forma povinností nám pomůže vše lépe zpřehlednit, „černé na bílém“ je konkrétní jasná podoba, se kterou můžeme dále pracovat. Napišme si tedy seznam všeho, co bychom měli udělat a kriticky zhodnoťme:

  1. Co se udělat musí a nejde to odložit
  2. Co se udělat musí, ale počká to. Pozor! Ne na neurčito, dejme si termín.
  3. Co se udělat musí, ale nemusím to dělat já, mohu požádat o pomoc, předat kompetence
  4. Co nutné a důležité není.

A teď už je jen na nás, co skutečně jsou neodkladné povinnosti, co nám dělá potěšení a dobíjí nás a co jsou jen požírače času. Můžeme to změnit. My sami :-). Všem čtenářům časopisu STOP přeji co nejvíce pohody a pozitivní energie ve vánočním čase a v novém roce.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633
hanajencova@seznam.cz, www.psychoterapie.atlasweb.cz