Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejčastější jsou technické zásahy

 V uplynulém období byli členové jednotky vyslání operačním střediskem HZS k čerpání vody. 17. září se podíleli na čerpání vody prasklého vodovodního řadu v Řepích a 17. října odčerpávali vodní lagunu, ohrožující dům v Holyni. Dále se členové zúčastnili periodické odborné stáže velitelů a strojníků u HZS na HS 5 ve Strašnicích a poté opět sloužili se svými profesionálními kolegy na HS 7 v Jinonicích, kde se podíleli na třech zásazích. SDH Stodůlky vám přeje příjemné prožití Vánoc a šťastný rok 2010. Vladimír Kos, SDH Stodůlky Hasiči přejí hezké Vánoce Sbor dobrovolných hasičů Třebonice přeje všem krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2010.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice