Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Polní zvěř

Polní zvěř

Následkem nepatrného zvlnění půdy, nedostatku křovinatých strání a lesů, přirozených to úkrytů a vhodných hnízdišť, je zvířena na zdejším katastru, co se týče druhů i množství, velmi chudá. Poměrně nejvíce se vyskytují ony druhy zvířat, jež milují rozhled a jimž skýtá dostatek ochrany porost na polích, jako zajíc, koroptev, skřivan. Zajíců se ročně při honě zastřelí 360 až 400 kusů. Ti jsou zde hojně rozšířeni. V menším počtu zde žije ježek, křepelka, bažant, káně, poštolka. Následkem hluboké orby a rozorání mezí je zde málo hrabošů, vzácností je křeček a sysel. Podél cest ve březích žije lasička, tchoř a ojediněle kuna polní, na lukách se drží krtek. V zimě, když je krajina zasypána sněhem, slétají se na pole hejna vran a kavek.

Vybral Dan Novotný