Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROJEKT LES

 

V úterý 27. října jsme vyrazili společně se 4.B do Prokopského údolí. Nejdříve jsme si ráno ve třídě vylosovali, kdo v jaké skupince bude pracovat. První zastávka byla až na hřišti u Prokopského potoka. Tam jsme odpovídali na otázky o lese, luštili jsme křížovku, určovali listy stromů, vzpomínali jsme, co vše víme o houbách a jedovatých rostlinách. Byl i sportovní úkol – hod kaštanem. Celou cestu jsme sbírali hezky vybarvené listy různých stromů. Ty jsme přes prázdniny vylisovali a použili v hodinách pracovního vyučování a přírodovědy. Odměnou nebyly jen malé věcné dárky, ale i radost ze splněných úkolů a vytvořených obrázků. Těšíme se na další poznávání přírody v našem okolí.

žákyně 4.A ZŠ Bronzová