Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Radnice přichází za vámi

 

První ze série besed s vedením městské části, které se budou konat ve všech lokalitách Prahy 13, se uskutečnila 11. listopadu ve FZŠ Mezi Školami. Tématem byla problematika Nových Butovic a na dotazy účastníků debaty odpovídal starosta David Vod-rážka a jeho zástupce Petr Zeman. Dotazy se týkaly např. plánované výstavby v okolí stanice metra Nové Butovice, budoucnosti Radlické radiály, přípravy prodeje obecních bytů, možností zpomalení dopravy a úklidu odpadků z ulic. Příští beseda, při které zástupci radnice přijdou za svými občany až do konkrétní lokality, se bude konat v lednu v ZŠ Mládí a bude se zabývat otázkami starých Stodůlek. Termín upřesníme v lednovém STOPu.

Samuel Truschka