Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž prosinec

Uprostřed Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží nejstarší horní město českých zemí, od roku 2000 centrum kraje Vysočina, na jehož jméno se ptáme. První zmínka o osadě nad stejnojmennou řekou pochází z roku 1233. Nález stříbrných rud koncem 40. let 13. století sem přivedl horníky, řemeslníky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám nestačila, a proto se začalo na protějším břehu řeky budovat nové město. Mezi významné památky patří například kostelík sv. Jana Křtitele, nejstarší dochovaná kamenná stavba na Českomoravské vrchovině. Typickým symbolem města a jedinou z pěti bran, která se zachovala, je brána Matky Boží z počátku 2. poloviny 13. století. Významnou památku tvoří také podzemí města o rozloze 50 000 m² a délce přibližně 25 km. Praktická stavba začala ve 14. století. Známá je tzv. svítící chodba, krátký úsek katakomb, jehož stěny ve tmě svítí slabě nazelenalým světlem.

Jednoho večera zaklepal na dveře chaloupky jezdec. Zabloudil v hustém lese a hledal u hrnčíře přístřeší. Starý hrnčíř jej vlídně přijal. Nabídl mu nocleh a jak tak spolu při jídle seděli, rozprávěl hrnčíř o svých starostech. Posteskl si, že se mu poslední dobou dílo nedaří, hrnce mu v peci pukají a ukázal mu několik střepů z rozbitých nádob. Cizinec poznal, že příčinou praskání hrnců je stříbro, které je v hlíně obsaženo. Vyžádal si od hrnčíře několik střepů, které příštího jitra vzal s sebou do Prahy. Vrátil se brzy spolu se svým bratrem zpět. Odkoupili od hrnčíře chýši i s pecí, a když ji rozbořili, nalezli v ní kus stříbra jak paže silný, které při vypalování stékalo roštem dolů. Založili na tom místě důl a na pahorku u řeky zbudovali kostelík sv. Jana Křtitele.

V listopadu správně odpověděli ti, kteří uvedli město KUTNÁ HORA.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Georgij Žoran, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na prosinec:


1) Pokolikáté se letos poběží za Ježíškem na Makču Pikču?
2) Kdy se narodil známý český herec Josef Bek?
3) Kde budou v Praze 13 umístěny vánoční stromy?

Správné odpovědi na listopadové otázky:


1) Kdo bude v listopadu hostem Slávka Klecandra v pravidelném koncertním cyklu Třináctého
na třináctce? Britský písničkář John de Jong.
2) Po kom je pojmenována Otavova ulice? Po operním pěvci Zdeňku Otavovi.
3) Kdo letos zvítězil v cyklistickém závodu Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky? Václav Jelínek
z chomutovského týmu EXE Jeans.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Jiří Matulík, Velká Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 16. prosince na adresu redakce:
Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá