Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Než přijdou Vánoce

 

FZŠ Mezi Školami přichystala pro své žáky a jejich rodiče řadu již tradičních akcí, které vyplní celý předvánoční čas. Mikuláše si žáci 2. stupně zpestří soutěží.
V již šestém ročníku Starostovy vánočky si společně s panem starostou a panem ředitelem upletou staročeskou vánočku. O tom, která bude nejzdařilejší, rozhodnou svými hlasy žáci 1. stupně. Ve stejný den navštíví naše nejmladší žáky ve školní družině čert a Mikuláš. Následující den, tedy 7. prosince, proběhne ve znamení Vánočních slavností. Od 16 hodin se škola promění na Vánoční bazar. Zde si rodiče mohou zakoupit výrobky svých dětí a zhlédnout v atriu školy vystoupení tříd a jednotlivých žáků. Po skončení se budou dražit vítězné vánočky školních družstev. Obdržené peníze z bazaru a dražby budou využity na vybavení školních družin. V loňském roce škola zakoupila do heren stolní fotbálek, stolní tenis a trampolínu.
V tento adventní čas navštíví naši žáci i řadu kulturních akcí a představení. Za všechny zmíníme představení v divadle U Hasičů - Putování do Betléma a Když je v pekle neděle. Pro budoucí prvňáčky a kamarády z MŠ si na 15. prosince žáci 2. stupně společně připravili Vánoční dílničku. Předvánoční čas bude ukončen slavnostním koncertem školního pěveckého souboru Klíček na radnici Prahy 13.

Marta Šefčíková,
zástupkyně ředitele