Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PODĚKOVÁNÍ BOBŘÍKOVI

 

Mateřská škola U Bobříka spolupracuje s rodiči nadstandardně, a tak bychom tímto chtěli poděkovat za zrealizování akcí pro děti s rodiči a také za osobní přístup vedení školky, všem učitelkám a za vstřícnost celému personálu. Podzimníčkova olympiáda, drakiáda či hledání pokladu skřítka Podzimníčka s opékáním buřtů se dětem i rodičům moc líbily. Stejně tak se těší na tradiční Mikulášský běh. Přejeme všem zaměstnancům, žáčkům a jejich blízkým veselé a bohaté Vánoce 2010.

Romana Skořepová