Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Lékařskou službu první pomoci(LSPP) pro děti i dospělé najdou pacienti z Prahy 8 a okolí od 1. 12. 2010 nově pod jednou střechou, v budově č. 2 Fakultní nemocnice Na Bulovce. Toto místo je velmi dobře přístupné z ulice Bulovka i s dobrou možností parkování. Dětská pohotovost bude v provozu ve všední dny od 16 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nonstop. Pohotovost pro dospělé bude fungovat v pracovní dny od 19 do 7 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
  • Projekt Blind Friendly Web již 10 let ukazuje tvůrcům webů, jak mají vypadat internetové stránky, aby byly přístupné i uživatelům s těžkým zrakovým postižením. Tato pravidla umožňují tvořit weby, aniž by jejich tvůrci museli znát do hloubky principy práce nevidomých a slabozrakých uživatelů. To se nakonec promítlo i do legislativy.  Dodržováním principů Blind Friendly Web se ale usnadní přístup i dalším uživatelům z řad zdravotně postižených, kteří k PC a k práci s internetem nemohou používat myš nebo PC obsluhují jiným alternativním způsobem. Více najdete na www.blindfriendly.cz
     
  • Rada hl. m. Prahy schválila a přijala Koncepci rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020. V posledních letech se funkce kola ve městě mění z původně rekreační na dopravní. V Praze se od roku 2002 zvýšil počet cyklistů téměř o 1 000 procent. V letech 2003 – 2010 došlo ke zvýšení počtu kilometrů cyklotras o 246 % na celkových 444 kilometrů, u cyklostezek došlo o 239 procentní navýšení na 143,3 km a dopravních řešení o téměř dva tisíce procent na dnešních 54,6 km. Koncepce se proto zabývá i zvýšením počtu uživatelů cyklostezek ze současných 2,6 % na 7 % v roce 2020.

–dn-