Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Les na všechny způsoby

 

V říjnu proběhl v ZŠ s RVJ Bronzová projekt Les. Zúčastnily se ho třídy na 1. stupni. Žáci s pomocí rodičů sbírali kaštany, žaludy a sušili pečivo. Pomohli tím zvířatům v Zoo koutku v Chuchelském háji a v Dobříši, kam spolu se svými učiteli vyrazili na výlety. Ve vyučování děti vyhledávaly informace o zvířatech, rostlinách i houbách, počítaly, tvořily, vymýšlely, kreslily a malovaly, zpívaly... Završením projektu byla prezentace prací všech zúčastněných.

Libuše Kuncmanová