Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování hasičům za celoživotní práci

Zasloužilí hasiči (zleva) Antonín Cvekl, Jana Pošmourná a Oldřich Dobiáš po převzetí ceny v Přibyslavi

Dvakrát do roka se v Přibyslavi odehrává slavnostní ceremoniál, na kterém Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předává ocenění zasloužilým hasičům. V pátek 4. listopadu obdrželi titul Zasloužilý hasič také tři členové Sboru dobrovolných hasičů Třebonice – Antonín Cvekl, Oldřich Dobiáš a Jana Pošmourná. Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší možné ocenění, které lze za celoživotní práci a přínos dobrovolnému hasičství získat. Ve středu 16. listopadu ocenil jejich práci pro sbor a pro Prahu 13 také starosta městské části David Vodrážka.

Antonín Cvekl se narodil v roce 1946. Jeho otec aktivně působil ve Svazu požární ochrany v Třebonicích. Syn šel v otcových stopách a v šestnácti letech vstoupil jako mladý požárník do Svazu požární ochrany a účastnil se soutěží mládeže. V té době ovšem sbor fungoval pouze minimálně. Antonín Cvekl byl jedním z členů, kteří se podíleli na znovuobnovení činnosti sboru. V 70. letech společně s dalšími členy poprvé uspořádal Memoriál Josefa Holečka na počest zakládajícího člena sboru. Pomáhal při organizování soutěží a kulturních akcí. Aktivně působil i v zásahové jednotce jako řidič – strojník. Ve výboru SDH zastával funkci jednatele a dlouhá léta byl náměstkem starosty sboru, nyní působí jako člen výboru. Je také členem Bezpečnostní rady Prahy 13. Přes zdravotní problémy pomáhá na akcích pořádaných SDH Třebonice. Strojníkům a řidičům v zásahové jednotce pomůže radou i nyní.

Starosta David Vodrážka poděkoval oceněným za prospěšnou činnost proměstskou částJana Pošmourná zahájila svoji činnost ve Svazu požární ochrany v roce 1959 účastí na soutěžích pro mládež. V 70. letech pomáhala obnovit činnost sboru, organizovat požárnické plesy, oživovat kulturní život v Třebonicích a zakládat sportovní družstva dospělých. Ve výboru zastávala funkci referentky žen a pracovala v Obvodní revizní komisi.

Spoluzakládala sportovní družstvo žen, kde řadu let dokazovala své kvality jako velitelka družstva a strojník a dosahovala s družstvem velmi dobrých výsledků.

Dosud aktivně pracuje ve výboru SDH, je členkou revizní rady a pomáhá při sportovních i kulturních akcích pořádaných sborem. OldřichDobiáš byl od deseti let členem sboru v Nových Mitrovicích, kde cvičil za žákovské družstvo a poté za mládež. Po vojně se přestěhoval do Prahy a v roce 1974 vstoupil do Svazu požární ochrany v Třebonicích. Aktivně se podílel na obnově a rozvoji činnosti sboru. Ve výboru zastával funkci preventisty, působil i v zásahové jednotce a 15 let byl velitelem sboru a zásahové jednotky. Se zásahovou jednotkou se účastnil námětových cvičení, výjezdů a údržby techniky. Dodnes chodí na schůzky a předává zkušenosti mladším. Soutěžil ve sportovním družstvu mužů na pozici proudaře. Několik let vedl družstvo žen a společně s manželkou Janou družstvo mladých požárníků a dorostu. Po řadu let měl na starosti materiálně technické zabezpečení.

I nyní aktivně pracuje ve výboru SDH a zapojuje se do pořádání akcí. Podílí se na údržbě sportovního areálu v Třebonicích a hasičské zbrojnice.

Monika Malá a Samuel Truschka