Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PODZIMNÍ KLOBOUK

 

Mateřská škola Večerníček uspořádala společnou akci rodičů a školy s názvem Podzimní klobouk. Té předcházely společné vycházky do přírody se sběrem podzimních přírodnin, při kterých děti objevovaly krásy začínajícího podzimu. Ve čtvrtek 6. října jsme se sešli na zahradě naší mateřské školy a nepřeberným množstvím nasbíraných přírodnin jsme ozdobili spoustu klobouků, které pak na módní přehlídce děti předvedly.

Jana Hrušková