Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Procházka večerní Prahou

 

Koncem října se žáci z 5.B ZŠ Janského s rodiči, sourozenci a třídní učitelkou Janou Olšovskou vydali na procházku večerní Prahou. Cílem bylo přiblížit dětem atmosféru našeho krásného hlavního města zahaleného do tmy a umělého osvětlení. Procházka začala u Obecního domu a Prašné brány. Kroky účastníků vedly přes Ovocný trh na Staroměstském náměstí, Karlovou ulicí na Karlův most a Nerudovou ulicí až na Pražský hrad. Odměnou nám byl nádherný výhled na stověžatou Prahu zahalenou do tmy a Pražský hrad, jehož liduprázdná nádvoří a uličky působily trochu tajemně.

Za rodiče žáků 5.B Marcela Bartáková