Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzájemná komunikace je předpokladem integrace

 

Problematikou integrace cizinců se Praha 13 zabývá již delší dobu. Díky zapojení do programu tzv. emergentních projektů ministerstva vnitra realizuje druhým rokem různé prointegrační aktivity. Jednou z nich byl 23. září Sportovní den ve Sportcentru Nové Butovice, kam si mohli po celý den přijít zdarma zasportovat místní obyvatelé - cizinci i „necizinci“. Dopoledne nabídky využily zejména místní základní školy, sportoviště zaplnily čtyři třídy ZŠ Brdičkova a Klausova, odpoledne dorazilo kolem 50 sportovců, kteří si zahráli beachvolejbal, badminton, squash, stolní tenis. K dispozici byla i posilovna a lekce alpinningu a spinningu. Smyslem akce bylo podpořit bezproblémové soužití cizinců a místních občanů.

Za účelem výměny zkušeností v oblasti integrace cizinců se čeští zástupci na pozvání neziskové organizace Slovo 21 zúčastnili studijní cesty do Madridu od 19. do 21. října, financované z Evropského integračního fondu. Prahu 13 zastupovali místostarosta pro sociální oblast Aleš Mareček a koordinátorka sociální prevence Eva Kalinová, která se agendou integrace cizinců na radnici Prahy 13 zabývá.

Zástupci magistrátu města Madrid seznámili hosty s integrační politikou Španělska a se strategickým dokumentem „Madridský plán sociálního a interkulturního soužití“, který si klade za cíl hlavně sociální a pracovní začlenění cizinců, rovné příležitosti s místními obyvateli a prevenci xenofobie a rasismu. Představili také konkrétní služby - informační servis pro cizince, ubytování, azylový byt pro nezletilé a sociální firmu, která mladé imigranty zaměstnává, nebo španělsko-ukrajinské centrum pro cizince, nabízející sociální, právní, pracovní a kariérní poradenství, jazykové kurzy, kulturní a vzdělávací akce, programy prevence zdraví a workshopy nejrůznějšího charakteru zaměřené na harmonizaci sousedských vztahů.

V Madridu žije zhruba 3,3 milionů obyvatel, z toho 16,9 % cizinců 183 různých národností. Více než polovinu tvoří cizinci z latinské Ameriky, kteří umí španělsky, 17 % imigrantů pochází ze zemí EU (Rumunsko, Polsko, Bulharsko), zbývající část z afrických zemí.Od roku 2007 funguje na úrovni města „Madridské fórum pro dialog a soužití“, které předkládá magistrátu k řešení různá aktuální témata.

-red-