Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečnější provoz na Velké Ohradě

Po několika odložených termínech byla v říjnu na Velké Ohradě vyznačena zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. Proti původně plánovanému rozsahu zóna „zeštíhlela“ a je vyznačena na sídlištních komunikacích. Ulice Červeňanského a Tlumačovská, kterými jsou vedeny autobusové linky Pražské integrované dopravy, jsou již mimo tuto zónu s dopravním omezením.

 

V Červeňanského ulici ale pro bezpečnost chodců přibyly betonové ochranné ostrůvky u dvou přechodů pro chodce a u konečné autobusové zastávky Velká Ohrada byl vybudován zcela nový přechod pro chodce, včetně dělícího ostrůvku. Celá akce, kterou zajišťovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy s finančním přispěním MČ Praha 13, byla provedena v souladu s plánovaným rozvojem zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h v obytných částech Prahy 13. Rozšiřování těchto zón na našem území bylo schváleno zastupitelstvem městské části a je zakotveno v koncepci rozvoje a na ni navazující aktuální Strategii rozvoje MČ Praha 13. Rozsah zón a realizovaná dopravní opatření vycházejí z auditu a projektové dokumentace dopravního značení, o kterých jsme vás v minulosti několikrát informovali. Smyslem všech těchto opatření je zejména zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Aleš Mareček, zástupce starosty