Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie se otevřela návštěvníkům

Pod sloganem „… aby se člověk cítil být člověkem“ proběhl v říjnu již 4. ročník celostátního Týdne sociálních služeb České republiky. Do projektu, který vyhlásily Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí, se zapojila také Diakonie ČCE ve Stodůlkách. Středisko od roku 1994 poskytuje sociální a terapeutické služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. „Není to poprvé, kdy se dveře našeho střediska otevřely široké veřejnosti,“ řekl ředitel Jakub Suchel. „Osobně tuto možnost vítám, protože nám dává možnost všechny zájemce seznámit s vybavením střediska i poskytovanými službami. A protože jejich škála je poměrně široká - denní a týdenní stacionář, odlehčovací služba, raná péče, sociálně terapeutická dílna - můžeme zároveň zodpovědět veškeré dotazy. Rádi bychom podobné akce pořádali častěji. Možnosti nám nabízí i zatím částečně upravená zahrada, kde bychom v budoucnu rádi pořádali například koncerty nebo besedy a postupně se otevřeli lidem nejen z nejbližšího okolí.“

Příjemným zpestřením Dne otevřených dveří byla beseda s paralympioničkou Evou Kacanu, která na minulé olympiádě v Pekingu získala ve vrhu koulí zlatou medaili.

Eva Černá