Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NETRADIČNÍ HALLOWEEN

 

 

V ZŠ Mládí probíhal letošní Halloween v režii žáků devátých tříd. Přišli hned ráno v maskách a připravili pro své mladší spolužáky odpoledne plné her, soutěží a zábavy – luštili „kufr“ na slovní zásobu tohoto svátku, který do Ameriky přivezli v předminulém století irští přistěhovalci, jiní balili „mumie“, běhali slalom s vajíčkem na čas, lovili jablka z vody, tančili s jablkem nebo hráli napínavou soutěž o poslední volnou židli. Odměny byly pořízeny z prostředků Klubu přátel při ZŠ Mládí. Všem organizátorům i účastníkům patří dík a uznání.

  • V Domě dětí a mládeže Stodůlky 30. října navečer strašilo. Děti i dospělí si užili výtvarné činnosti, pohybové hry i strašidelnou výzdobu. Strach museli překonat při plnění netradičních úkolů -zkoušeli vypít zelený lektvar s hadem, sáhli si poslepu do kbelíku se slizem nebo zvířátky - bílými myškami a potkanem.
     
  • Třída Broučků a Berušek (2. B) ze ZŠ Bronzova si na Halloween udělala pěkný večer s dlabáním veliké dýně a diskotékou, při které svítily jen svíčky a světélka v rozvěšených lampionech. Po diskotéce děti zalezly do spacáků a po pohádce brzy usnuly. Ráno po úklidu třídy se všechny společně nasnídaly.
     
  • Také v ZŠ Janského se na Halloween sešlo na 50 žáků 1.- 4. A. Děti v maskách strašidel vydlabávaly velké dýně, vyráběly strašidýlka z minidýní a svítící lampiony. Rodiče soutěžili o nejlepší recept na dobrotu. Nejlepší masky byly oceněny.

-red-