Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Policisté zatýkali na Velké Ohradě

Na základě upozornění, týkajícího se výskytu podezřelých osob v nebytovém prostoru v ulici Borovanského na Velké Ohradě, provedla Policie ČR 11. listopadu ve večerních hodinách na uvedeném místě kontrolu. Zastiženy zde byly dvě podezřelé osoby. Kontrolou bylo zjištěno, že na jednu z nich byl Obvodním soudem pro Prahu 4 vydán příkaz k zatčení, ke kterému také okamžitě došlo. V nebytovém prostoru ani u kontrolovaných osob nebyly nalezeny drogy nebo věci, které by nasvědčovaly, že pocházejí z trestné činnosti.

npor. Milan Novotný, vedoucí MO PČR Stodůlky