Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc lidem bez domova

 

Městská část prostřednictvím svého odboru sociální péče a zdravotnictví navázala v letošním roce spolupráci s občanským sdružením Naděje, jehož pracovníci v uplynulých měsících systematicky procházeli území Prahy 13 a mapovali místa a počty lidí bez domova. Výsledkem tohoto monitoringu je zjištění, že v naší městské části žije takto zhruba 125 lidí. Sociální pracovníci Naděje přitom navštívili 28 míst, kde v nedůstojných podmínkách přespávalo 36 lidí. Dále navštívili 23 veřejných míst, kde se během dne zdržovalo 89 lidí. Je potřeba říci, že místa se průběžně měnila, a to i v závislosti na počasí, s přicházející zimou.

Doposud s lidmi bez domova pracovali policisté PČR, strážníci městské policie a na úrovni sociální práce pracovníci odboru sociální péče a zdravotnictví. Průběžně se podařilo některým z klientů zajistit nové doklady, lékařské ošetření a v ojedinělých případech i ubytování nebo práci.

Vzhledem k tomu, že vedení městské části není situace těchto lidí lhostejná, bylo rozhodnuto ve spolupráci se sdružením Naděje od listopadu zahájit pro bezdomovce terénní program a poskytnout jim tzv. mobilní sociální služby. Pravidelně každý čtvrtek budou do terénu vyrážet sociální pracovníci a ve speciálně upraveném sanitním voze i zdravotník. Smyslem služeb je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se životem na ulici a postupně lidi bez domova navázat do dalších sociálních služeb, případně je vést k zajištění práce a bydlení. Spadnout na společenské dno, žít v nedůstojných podmínkách na ulici je mnohdy snazší, než si myslíme. A čím déle tam člověk žije, tím těžší je vrátit se zpět do „normálního života“.

Aleš Mareček, zástupce starosty