Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přejete si zavedení parkovacích zón?

Přejete si zavedení parkovacích zón?

Mnozí obyvatelé Prahy 13 si stěžují na nedostatek volných parkovacích míst v okolí metra. Jedním z důvodů je nedostatečná kapacita parkovišť P+R. Řidiči dojíždějící do Prahy do zaměstnání proto parkují na místních komunikacích v blízkosti stanic metra. Tento problém se dotýká Nových Butovic, Lužin a sídliště Stodůlky. Jaké je rozumné řešení?

Některé městské části se rozhodly řešit nedostatek parkovišť pro rezidenty zavedením tzv. zón placeného stání, se kterými se řidiči dosud setkávají v širším centru hlavního města. Kromě Prahy 11, kde stejně jako v naší městské části převládá panelová zástavba, se zóny placeného stání pravděpodobně objeví např. v Praze 6 nebo v Praze 5, která s námi sousedí. Z tohoto důvodu jsme museli na plánované změny reagovat i my. Nechali jsme zpracovat analýzu dopravy v klidu, jejíž součástí je návrh rozsahu zón na našem území. Případné vymezení zón placeného stání by se netýkalo sídliště Velká Ohrada, původní zástavby, to znamená Malé Ohrady, starých Stodůlek a samozřejmě ani Třebonic. Do návrhu není zařazena ani oblast vznikajícího Západního Města. Do zóny by spadaly místní komunikace na sídlištích Nové Butovice, Lužiny a Stodůlky. Jde o místní komunikace v okolí stanic metra Nové Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodůlky. Seznam místních komunikací v zájmovém území je uveden pod článkem. Do zóny by neměla být zařazena některá parkoviště na okrajích sídlišť, která by mohla být využívána např. pro parkování návštěvníků.

Od obyvatel, kteří žijí v blízkém okolí metra, a uvedený problém se jich nejvíce dotýká, dostávám mnoho dotazů, kdy k zavedení zón placeného stání přistoupíme. Ve skutečnosti je to tak, že městské části si nemohou „šít“ parkovací zóny na míru, ale musí postupovat podle pravidel, platných pro celé hlavní město.

Nejvíce vás asi bude zajímat cena za parkování. Placená parkovací karta opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání motorového vozidla fyzické osoby (občana), která má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu nebo tam vlastní nemovitost. Podrobný ceník je k dispozici na webových stránkách hlavního města Prahy (www.praha.eu) v sekci Doprava – Automobilová doprava – Parkování ve městě – mapy placeného stání.

V praxi by se nás týkaly ceny stanovené pro 3. cenové pásmo. Snížená cena pro první vozidlo provozované za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, je pro všechna pásma 12 000 Kč na rok. Snížená cena pro první vozidlo fyzické osoby, která má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu, je za 1. vozidlo 700 Kč/rok, za 2. vozidlo 7 000 Kč a za každé další vozidlo 14 000 Kč. První vozidlo fyzické osoby starší 65 let s trvalým pobytem ve vymezené oblasti je zpoplatněno částkou 350 Kč na rok. Řidiči mohou pro parkování v rezidenčních zónách využít i jednorázové parkovací karty za 120 Kč/2 hodiny nebo za 400 Kč/10 hodin. Na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích by v případě zřízení zón byly navrženy tzv. smíšené zóny. Jedná se o časově omezené placené stání, kde bude kromě rezidentů umožněno parkování i ostatním řidičům. Jde o krátkodobé parkování po dobu hodin (oranžová zóna) nebo střednědobé parkování po dobu 6 hodin (zelená zóna). Cena v oranžové zóně je 10, 20 nebo 40 Kč/hodinu, v zelené zóně 15 nebo 30 Kč/hodinu, podle zvoleného tarifu, který závisí na schváleném projektu zóny. Je důležité si uvědomit, že zakoupení parkovací karty opravňuje držitele parkovat ve vyznačené zóně, ale nezaručuje mu, že vždy najde volné místo přímo ve „své ulici“. Parkovací zóny však omezují možnost parkování „cizích“ vozidel a výrazně tak snižují počet aut, které společně sdílejí určitý parkovací prostor.

 

Vyjádřete svůj názor na zavedení parkovacích zón! Napište nám!

Případné zavedení zón placeného stání na území Městské části Praha 13 by přineslo zcela zásadní změnu v systému parkování. Proto si dovoluji vás, obyvatele Prahy 13, oslovit a požádat o váš názor na zřízení zón v níže uvedených oblastech a za podmínek platných pro celou Prahu. Vaše vyjádření bude důležité pro rozhodování orgánů samosprávy o dalším postupu.
Své názory můžete zasílat do 10. 1. 2013 na e-mailovou adresu parkovaci.zony@p13.mepnet.cz
Za váš projevený zájem předem děkuji.

Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13

 

 

 

Komunikace s navrženým zavedením zón

 1. Nové Butovice (modrá, oranžová, zelená):
  Běhounkova, Blattného, Dominova, Fingerova, Husníkova, Kodymova, Mezi Školami, Na zlatě, Nušlova, Ovčí hájek (úsek Jeremiášova – slepý konec u mateřských školek), Petržílkova, Seydlerova, Suchý vršek, V hůrkách, Volutová

  Nové Butovice (lokality bez omezení):
  Běhounkova (parkoviště při ul. Pod Hranicí a parkoviště u garáží), Husníkova (parkoviště pod kotelnou), Nušlova (parkoviště u garáží), Ovčí hájek (úsek Jeremiášova – obratiště)

   
 2. Lužiny (modrá, oranžová, zelená):
  Amforová, Archeologická, Bellušova, Brdičkova, Bronzová, Bőhmova, Fantova, Horákova, Chlupova, Kettnerova, Kolovečská  (samost. parkoviště vedle domu čp. 1935/27), Modrá, Mohylová, Neustupného, Píškova, Podpěrova, Sezemínská, Trávníčkova, U Jezera, Zázvorkova, Zvoncovitá

  Lužiny (lokality bez omezení):
  Holýšovská (parkoviště u kotelny), Kolo večská (parkoviště u zahradnictví), Trávníčkova (samost. parkoviště – zatravňovací panely)
   
 3. Stodůlky (modrá, oranžová, zelená):
  Flőglova, Hábova, Heranova, Hostinského, Kálikova, Klukovická, Šostakovičovo nám., Vackova, Vlachova

  Stodůlky (lokalita bez omezení):
  Hábova (parkoviště za kotelnou)