Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení spoluobčané,

končí rok 2012 a mám tedy určitou povinnost ohlédnout se zpět a zhodnotit uplynulé období. Kontrola hospodaření městské části externím auditorem skončila naprosto bez výhrad. Letošní rok byl v celostátním měřítku ve znamení úspor, což se samozřejmě projevilo i v našem rozpočtu. Obdrželi jsme méně dotací od státu a hlavního města a měli jsme méně peněz na investice i na provozní výdaje. Avšak i při neradostných číslech bylo nutno zabezpečit a zajistit všechny činnosti úřadu i provoz městské části. V předchozích letech jsme investovali poměrně dost prostředků do výstavby dětských hřišť. Letos jsme se věnovali spíše jejich údržbě a opravám. Celkově jsme zrekonstruovali pouze sportoviště u rybníka v Třebonicích, začali jsme budovat dětské hřiště v Hábově ulici ve Stodůlkách a školní hřiště v některých školách. Kromě běžného úklidu veřejných prostor, zeleně a sekání trávy jsme se soustředili na sadové úpravy předzahrádek, vnitrobloků a parků. Díky financím hl. města se podařilo zrealizovat další velkou etapu výstavby Centrálního parku, kde vznikly nové zpevněné cesty, záhony i lavičky.

Nejvýznamnější letošní investicí je zateplení všech tří poliklinik na našem území. Díky této investici za bezmála 75 miliónů korun, na kterou se nám podařilo získat dotaci Státního fondu životního prostředí ve výši 15 miliónů korun, dosáhneme snížení nákladů na vytápění těchto budov o 30 – 40 %. A současně polikliniky s novými okny a novou fasádou mnohem lépe vypadají. Druhou velkou plánovanou akci – výstavbu parkovacích ramp na Velké Ohradě se nám bohužel uskutečnit nepodařilo. Složité podmínky zákona o veřejných zakázkách způsobily, že teprve začátkem listopadu jsme mohli předat staveniště realizační firmě. Ta začne stavět hned s příchodem jara. Do konce tohoto roku provede jen některé přípravné práce a přeložky vodovodu a plynu. Letos se nám na Velké Ohradě podařilo vytvořit alespoň několik desítek kolmých parkovacích míst zřízením opěrné zdi v ulici Janského.

V oblasti bezpečnosti pokračuje výborná spolupráce s městskou i státní policií. Pro zvýšení bezpečnosti jsme připravili projekt rozšíření kamerového systému. Jeho realizaci jsme však podmínili tím, že hl. m. Praha zařadí naše kamery do Městského kamerového systému a bude financovat jejich provoz. Zatím nemáme jednoznačnou odpověď. Technická správa komunikací vyznačila podle našich požadavků a s naší finanční pomocí zóny se sníženou rychlostí na Velké Ohradě a vybudovala tam přechody s ochrannými středovými ostrůvky. Probíhá také rekonstrukce komunikací na Malé Ohradě a pokračuje výstavba Jinočanské spojky, která by měla být napřesrok zdárně dokončena.

Náročnější podmínky se ctí zvládl i úřad městské části. Na naší radnici proběhl na jaře pilotní projekt testující připojení k systému základních registrů. Systém pak byl v létě celostátně spuštěn. Pracovníci radnice se úspěšně vyrovnali i s náporem žadatelů o cestovní doklady v souvislosti s radikální změnou legislativy, zejména s návalem rodičů žádajících nově o pasy pro malé děti. Tady pomohlo např. vytvoření dětského koutku v atriu nebo možnost rezervace termínu návštěvy po internetu. Jen do konce října bylo vydáno přes 6 000 občanských průkazů a téměř 5 000 pasů. Ověřili jsme 15 000 podpisů a přes 25 000 listin. Velmi frekventovaný je nadále i Czech Point, který ročně obslouží více než 10 000 klientů. Doufám, že pokud jste navštívili letos radnici, byli jste spokojeni i vy.

Dovolte mi, abych vám popřál krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, hodně sil a optimismu.

 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz