Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY

 

 

Dne 8. listopadu jsem měl tu čest uvést divadelní přestavení Divadla Kapsa s ekologickou tématikou pro 500 dětí z našich mateřských a základních škol. Představení o koloběhu vody v přírodě, které se jmenovalo Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky, připravil Odbor životního prostředí. Výchova dětí k ochraně životního prostředí a uvědomění si vazeb v koloběhu života formou pohádek je velmi přínosná. Tato forma vzdělávání se nám velmi osvědčila, pro děti je zajímavá a zábavná a má již na naší městské části svoji tradici. Po představení byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma ‚‚Co děti nejvíce zaujalo“. Nejlepší malíři budou oceněni a obrázky budou vystaveny v atriu radnice Prahy 13.

Aleš Mareček, zástupce starosty