Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Na začátku všeho stála touha jedné maminky po školce, kde budou její děti s respektem vedeny k sebedůvěře, samostatnosti a jejich individualita bude brána jako přednost, nikoli prohřešek. Díky tomu můžete od roku 2012 navštívit nové Rodinné centrum a mateřskou školu Hvězdička v Kovářově 42 (proti kostelu). Hvězdička je malou rodinnou školkou s Montessori přístupem. Maximální kapacita je 15 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Děti jsou vedeny v duchu hesla Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, dospělý je zde v roli rádce a pomocníka. Vzniklo tu i rodinné centrum s řadou kurzů a kroužků, a to nejen pro děti. Více na tel. 604 287 375, info@skolicka-hvezdicka.cz, www.skolicka-hvezdicka.cz.

Lucie Totová, ředitelka