Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Víc než jen knihovna

Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., už přes rok provozuje v ulici Borovanského 2203 na Velké Ohradě Knihovnu pro malé i velké čtenáře. Veškeré své pravidelné služby, které jsou zajištěny studenty VŠ pedagogické, nabízí zdarma dětem ve věku 6 – 15 let.

V knihovně mohou děti mimo čtení a prohlížení knih využít i další nabídku:

  • pondělí od 15.00 a 16.00 – výtvarný kroužek
  • úterý (hodinu upřesníme) – kurz japonské dekorativní techniky (vhodné pro mládež 15 – 18 let, studenty do 26 let)
  • středa od 15.00 – doučování angličtiny
  • čtvrtek od 15.00 a 16.00 – doučování češtiny (i pro děti cizinců)

Při větším zájmu dětí o doučování budou utvořeny menší skupinky i v jiné dny. Přihlášené děti nemusejí do kroužků chodit pravidelně ani svou nepřítomnost předem omlouvat. Organizace má však zájem, aby jeden z rodičů přišel své dítě osobně přihlásit a zároveň se seznámil s prostředím knihovny, ve které bude dítě trávit svůj volný čas.

Přihlášky pište na knihovna@naruc-prodetiamladez.cz. Více na tel. 603 923 372, www.naruc-prodetiamladez.cz.

Jiřina Teplická, ředitelka