Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž prosinec

Poslední jméno spisovatele, které v tomto roce hledáme, nebude jistě těžké uhodnout. Byl to český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Svoji literární tvorbu zahájil před první světovou válkou, zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především malířem. Působil také jako redaktor v několika časopisech. Typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností. Celkem sedmkrát byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Pomohla vám nápověda ke zjištění jména a názvu knihy našeho světově známého autora?

V listopadu správně odpověděli ti, kteří uvedli Antoine de Saint-Exupéry a knihu Malý princ.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Věra Hrubá, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Marie Lišková, Stodůlky; Jiří Riesenthaler, Nová Kolonie; Matouš Chvojka, Lužiny

Soutěžní otázky na prosinec:


1) Kdy a kde proběhne slavnostní koncert Carminy Vocum?
2) Co znamená latinská zkratka INRI?
3) Ve střední Evropě roste pouze jeden druh jmelí, jaký je jeho název?

Správné odpovědi na listopadové otázky:

1) Jaké výročí oslavila v září Diakonie ve Stodůlkách? Diakonie oslavila 20. výročí působení ve Stodůlkách.
2) Kdy a kde se bude konat Veletrh základních škol? Veletrh škol se konal 25. a 26. 11. na radnici Prahy 13.
3) Jaké vyznamenání získala Zoo Praha? Zoo Praha získala vyznamenání za záchranu koní Převalského.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Jana Svobodová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. prosince na adresu redakce:


Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová