Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FESTIVAL V KRUMLOVĚ

Dětská část Lučinky byla pozvána na Mezinárodní folklorní festival do Českého Krumlova. Jak na náměstí Svornosti, tak v Seminární zahradě zatančila svá pásma a sklidila obrovský potlesk. Vedle českých souborů se představili i tanečníci z Německa, Slovenska a Rumunska. Tance bylo hodně, stejně tak svatováclavských trhů, hezkého počasí a pouličního veselí. Plné hlediště a celé náměstí zaplněné turisty i místními byly jasným důkazem, že folklor je i dnes oceňovanou a pěknou součástí dětských představení. Více na www.fslucinka.wz.cz.

Michaela Čermáková