Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

V pondělí 3. listopadu proběhlo v Domě dětí a mládeže již tradiční Halloweenské odpoledne. Všichni účastníci si mohli vyzkoušet plnění strašidelných úkolů, vyrobit strašidýlko, dýni nebo se občerstvit kouzelným lektvarem, ochutnat drákulovy oči, rakvičku, plesnivý koláč nebo slupnout uříznutý prst. Pro odvážné byla připravena i stezka odvahy, na jejímž konci čekala odvážlivce sladká odměna v rakvi.

Michaela Gaydošová