Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tradiční Mikuláš ve Spolkovém domě

SDH Stodůlky ve spolupráci s Prahou 13 pořádá 6. prosince od 13 hod. ve Spolkovém domě Mikulášskou nadílku. Přijďte i s dětmi a vnoučaty. Pro všechny je připraven mikulášský program, pro děti dárečky a občerstvení. Od 17.00 proběhne ve Spolkovém domě valná hromada SDH.

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2015 přejí členové SDH Stodůlky.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky