Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka pomáhá

Každým rokem na začátku ledna probíhá v celé republice tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Sbírka probíhala i v naší městské části, kde jsme od dárců vykoledovali 64 769 Kč. To je druhý nejlepší výsledek za dobu konání Tříkrálové sbírky v naší farnosti, tedy od roku 2001.

Třetina prostředků odchází na velké projekty Charity ČR určené lidem různým způsobem sociálně potřebným (např. podpora azylového bydlení pro seniory, pomoc zdravotně postiženým) a část také na pomoc Charity v zahraničí (především podpora nemocnice v Ugandě). Zbylé dvě třetiny z vybrané částky se nám vrátily zpátky. Využíváme je jednak na organizaci Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 s programem, pohoštěním a drobnými dárečky, které pořádáme 2x do roka a účastní se ho zhruba 80 lidí. Další část prostředků je určena především na podporu rodin, které se snaží aktivně řešit svou tíživou finanční situaci, ale momentálně jim nezbývají finance na úhradu např. škol ních aktivit, pomů cek, obědů apod. Současně probíhá i sociální poradenství s cílem podpořit rodinu ve zvládání situace a motivovat ji k takovým krokům, aby se v budoucnu nedostala zpět do problémů.

Ráda bych vám upřímně poděkovala za podporu Tříkrálové sbírky a prosím o zachování přízně i při sbírce následující, která proběhne tradičně v první polovině ledna. Zahájíme ji Tříkrálovým koncertem pěveckého sboru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou, který se koná 4. 1. 2015 od 16 hod. v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Sbor řídí Alfons Limpouch a na programu budou koledy českých i jiných národů. Vybranými prostředky chceme nadále podporovat rodiny a seniory. Nově bychom chtěli podpořit i lidi, kteří se z různých důvodů do tabulek systému sociální pomoci nevejdou, ale pomoc potřebují, např. na výživovou dietu po léčbě poruchy příjmu potravy, bezlepkovou dietu při autismu apod. Těším se, že díky vaší štědrosti zase společně pomůžeme těm potřebným.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat (www.stodulky.charita.cz, e-mail: helena.ryklova@stodulky.charita.cz, tel. 733 108 816).

Za Farní charitu Stodůlky děkuji a přeji požehnaný adventní čas.

Helena Ryklová