Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

  • Ne 7. 12. ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie. Začátek akce v 10.00 před Bílkovou vilou (Mickiewiczova ulice 1). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
     
  • Ne 7. 12. Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT BĚHEM ADVENTU. Na vycházce se projdeme po Pohořelci i Hradčanech a vyhneme se turisticky rušným místům. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí adventní Prahy s její mi křivolakými uličkami. Začátek akce v 15.00 na zastávce tramvaje č. 22 Pohořelec (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová
     
  • Ne 14. 12. OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tram. č. 14 Těšnov. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
     
  • Pá 26. 12. PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Během tradiční vánoční procházky poznáte nejvýznamnější stavby, které se v prostoru sídla českých králů a české státnosti nacházejí. Dozvíme se nejpodstatnější momenty více než tisícileté historie tohoto hradu, které jsou také momenty historie českého národa. Začátek akce ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu