Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

ZVOLILO

 • do funkce starosty městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018
  Ing. Davida Vodrážku
   
 • do funkce zástupce starosty městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018:
  Ing. Pavla Jaroše
  RNDr. Marcelu Plesníkovou
  Petra Zemana
   
 • členem Rady městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018:
  Ing. Michala Drábka
  Bc. Libora Hadravu
  JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA
  Zbyňka Pastrňáka
  Mgr. Šárku Skopalíkovou

ZŘÍDILO

pro volební období 2014 – 2018 devět výborů zastupitelstva a

ZVOLILO

jejich předsedy, členy a tajemníky:

Finanční výbor: David Zelený, předseda
členové: Ing. Michal Drábek, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Jan Mathy, Mgr. Šárka Skopalíková
tajemník: Ing. Jaroslav Mareš

Kontrolní výbor: Ing. Jan Zeman, CSc., předseda
členové: Ludmila Tichá, Ing. Josef Zobal
tajemník: Mgr. Michal Prošek

Výbor pro výchovu a vzdělávání: Ing. Vít Bobysud, předseda
členové: Miloš Drha, Ing. Pavel Jaroš, Yveta Kvapilová, Ludmila Tichá
tajemník: Evžen Mošovský

Výbor pro životní prostředí: Ludmila Tichá, předsedkyně
členové: Mgr. Štěpán Hošna, Aleš Mareček, Zbyněk Pastrňák
tajemnice: Mgr. Jana Gilíková

Sociální výbor:  Aleš Mareček, předseda
členové: Miloš Drha, Mgr. Štěpán Hošna, Ludmila Tichá, Ing. Bc. Pavel Vondrovic
tajemnice: Mgr. Helena Hájková

Výbor pro Agendu 21: Mgr. Štěpán Hošna, předseda
členové: Ing. Vít Bobysud, Ing. Josef Zobal
tajemnice: Ing. Dana Céová

Majetkový výbor: Yveta Kvapilová, předsedkyně
členové: Ing. Vít Bobysud, Aleš Mareček
tajemnice: Ing. Renáta Uramová

Výbor pro evropské fondy: Ing. Michal Drábek, předseda
členové: Jan Mathy, Ing. Josef Zobal
tajemník: Ing. Libor Hakl

Výbor pro dopravu a bezpečnost: Ing. Josef Zobal, předseda
členové: Aleš Mareček, Zbyněk Pastrňák, Milan Vávra, Ing. Bc. Pavel Vondrovic
tajemník: Miroslav Jíra

SOUHLASILO

s uvolněním pro výkon funkce členů Zastupitelstva MČ Praha 13, pro volební období 2014 – 2018:

Ing. Davida Vodrážky, starosty

Mgr. Marcely Plesníkové, zástupkyně starosty

Ing. Pavla Jaroše, zástupce starosty

Petra Zemana, zástupce starosty

Davida Zeleného, předsedy Finančního výboru

Ing. Víta Bobysuda, předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání

Ludmily Tiché, předsedkyně Výboru pro životní prostředí

Aleše Marečka, předsedy Sociálního výboru

Yvety Kvapilové, předsedkyně Majetkového výboru

Ing. Michala Drábka, předsedy Výboru pro evropské fondy

Ing. Josefa Zobala, předsedy Výboru pro dopravu a bezpečnost

VZALO NA VĚDOMÍ

navržené ustavení politických klubů ZMČ Praha 13 na volební období 2014 – 2018 a jejich zástupce:

za ANO 2011 Bc. Libora Hadravu

za ČSSD Mgr. Štěpána Hošnu

za KSČM Ing. Jana Zemana, CSc.

za ODS Ludmilu Tichou

za TOP 09 Ing. Vojtěcha Šefernu

za koalici Zelení a Piráti pro 13 Ing. Zuzanu Drhovou, Ph.D.

POVĚŘILO

všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 13 podpisem doložek k právním úkonům ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2015

POVĚŘILA

funkcí oddávajícího všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 13

DOPORUČILA

Zastupitelstvu MČ schválit smlouvu o financování projektu v rámci OPPK, výzva číslo 13 na projekt Revitalizace hřiště v ulici Petržílkova

SCHVÁLILA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci OPPK ze dne 17. 12. 2013 – Interaktivní úřední desky

SOUHLASILA

s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/213/005/1301/L/2014 na Rekonstrukci Třebonického rybníku

VZALA NA VĚDOMÍ

odmítnutí uzavření smlouvy doručené zadavateli od uchazeče spol. CDV služby, s.r.o., který byl vybrán jako vítěz veřejné zakázky na služby vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13-43357/2014 a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k této podlimitní veřejné zakázce

ZRUŠILA

zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13-43357/2014 v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta městské části David Vodrážka vás zve

na 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13,

které se koná ve středu

3. prosince 2014 od 10.00

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.