Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Albánští hosté ve škole

Ve středu 14. října k nám do ZŠ Janského dorazila návštěva z velké dálky. Navštívili nás náměstek ministra školství a sportu Albánské republiky Rauf Dimraj a velvyslanec Albánské republiky v ČR Riza Poda, v doprovodu zástupců českého ministerstva školství. Albánský náměstek ministra má ve své zemi na starost sport a velmi se zajímal o to, jak se učí tělesná výchova v českých školách a jak se do výuky a běžného života naší školy promítlo ověřování programu Pohyb a výživa. Po hodinové diskuzi jsme hostům ukázali školní sportoviště, relaxační koutky na chodbách a společně nahlédli do výuky ve třídě 3. A. Ve školní jídelně pan Dimraj ocenil možnost výběru ze dvou jídel a vyslovil přání, aby školní stravování bylo přístupné pro všechny děti v Albánii. V tělocvičně si pak natočil probíhající rozcvičku čtvrťáků a nepochybně tento záznam použije jako metodický materiál pro albánské učitele TV. Na závěr vzácný host pochválil celkovou atmosféru školy, ze které je vidět, že učení je pro nás srdeční záležitostí. Více na www.zs-janskeho.cz.

Miroslav Foltýn, ředitel školy