Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DOPOLEDNE PLNÉ CHEMIE

Že chemie není strašákem, si v laboratořích Masarykovy střední školy chemické vyzkoušelo 24 žáků devátého ročníku ZŠ Mládí. Žáci si prakticky ověřili své znalosti o směsích. Vyzkoušeli si navažování, filtraci, destilaci, měření hustoty, používání chemických tabulek, výpočty... Poradci jim byli pod vedením paní profesorky Kohoutové studenti 3. a 4. ročníku. Jako třešinka na dortu pak byla závěrečná práce se sklem – řezání a vytahování skleněné tyčinky. Z listopadového chemického dopoledne si žáci odnesli řadu nových praktických dovedností.

Zora Karvánková, učitelka chemie