Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DROGÁM NE

V rámci prevence proběhl 14. října na druhém stupni a v páté třídě ZŠ Janského projektový den s názvem Drogám NE. Dopoledne začalo přednáškou odborníka na drogovou problematiku a zakladatele nadace Drop In Ivana Doudy. Žáci získali informace o nejběžnějších drogách, jejich negativním působení na člověka a dostali také odpovědi na řadu otázek. Ve třídách pak děti cvičily techniky odmítání drog a učily se o účincích alkoholu a kouření na lidský organismus. Na závěr vyplnily testy a vytvořily plakáty s protidrogovou tématikou.

Karla Krištofová, metodička primární prevence