Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jižní nálada v podzimní Praze

V sobotu 7. listopadu proběhl v Českém muzeu hudby v Praze společný koncert dvou smíšených pěveckých sborů – českého sboru Carmina Vocum Praha pod vedením sbormistryně Dragany Novaković-Vitas a chorvatského sboru Stella Maris Hvar za řízení sbormistryně Vinky Šurlin. Program obou sborů byl rozmanitý. Zazněly skladby jak klasické, tak novější, od domácích i světových autorů a též úpravy lidových písní a populárních melodií. Vystoupení chorvatského sboru se neslo výrazně v jižní, pohyblivě roztančené středomořské atmosféře. Oba sbory se tak vhodně doplnily a na závěr společně přednesly dvě skladby – Ave Verum Wolfganga Amadea Mozarta a chorvatskou píseň Ružo crvena. Večer byl zakončen společným posezením a zábava a zpěv pokračovaly až do pozdních nočních hodin… Carmina Vocum má v úmyslu příští rok přátelskou návštěvu oplatit, podniknout zájezd na ostrov Hvar a vystoupit na dalším společném koncertu. Sbor Carmina Vocum je připraven přijmout nové členy, zvláště mužské hlasy a zejména tenory. Neváhejte a přijďte nás navštívit. Zkoušky sboru se konají každý čtvrtek od 19.15 ve FZŠ Brdičkova. Pojeďme společně zazpívat příští rok na chorvatský ostrov Hvar!

Jarmila Křečková