Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Usilujeme o přátelské soužití

Integrační centrum Praha – pobočka Praha 13 působí již více než tři roky v oblasti integrace migrantů do společnosti. Obecně prospěšná společnost byla založena magistrátem hl. m. Prahy, aby propojila migranty, neziskové organizace, státní správu a další subjekty na poli integrace. Její cíle jsou jasné: eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů, vytvoření koncepce integrace migrantů v Praze, minimalizace vytváření uzavřených komunit migrantů a rozvoj přátelského soužití mezi majoritní společností a zástupci migrantských komunit.


Poskytujeme právní a sociální poradenství pro migranty ze třetích zemí, zajišťujeme asistenci a tlumočení na úřadech či ve školách. Organizujeme kurzy českého jazyka, připravili jsme několik úspěšných kulturních akcí. Spolupracujeme s místní samosprávou, školami a dalšími institucemi. Podle posledního sčítání lidí žije v Praze 13 celkem 59 911 obyvatel, z toho 10 195 migrantů – nejvíce z Ukrajiny (2 613) a z Ruska (2 262). V ICP Praha 13 jsme od ledna přivítali 655 klientů a také v terénu vyhledávali migranty a informovali je o našich službách – od 1. ledna jsme tak navštívili 576 objektů nejen v Praze 13. Naše pobočka pořádala také setkání mezi migranty a majoritní společností.


Na vernisáž fotografické výstavy 13 pro všechny přišlo do atria radnice téměř 100 návštěvníků. Prvního ročníku beachvolejbalového turnaje smíšených družstev a národností se zúčastnilo více než 100 sportovců, druhého ročníku již téměř 200. Společně s MČ Praha 13 organizujeme akci Nejsme si cizí. V loňském roce v KD Mlejn měla akce přes 70 účastníků, letos koncem června v Centrálním parku přilákal bohatý program pro malé i velké na 150 účastníků, kteří mohli kromě jiného proniknout do tajů gruzínské a arménské kuchyně nebo indických tanců. Pravidelně prezentujeme svou činnost na veletrzích a výstavách poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb v Praze 13. Od května 2013 sídlí naše pobočka v Zázvorkově ulici 2007/6 u stanice metra Lužiny. Ať už jste migrant, který potřebuje pomoci, nebo se jen o problematiku zajímáte, rádi vás uvítáme a zodpovíme vaše dotazy.

Kontakt: telefonní číslo 775 564 456, praha13@icpraha.com, www.icpraha.com

Lenka Kožíšková, Vanda Černohorská