Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝCHOVA DIVADLEM

V úterý 10. listopadu se v KD Mlejn konala dvě divadelní představení s ekovýchovnou tématikou, kterých se zúčastnilo asi 400 dětí z mateřských i základních škol. Záštitu nad akcí převzal zástupce starosty Pavel Jaroš, který obě představení zahájil a vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší malíři a kreslíři budou odměněni drobnými cenami. Smyslem představení Janek a jeho zvířátka v podání Divadla Kapsa je ekologická výchova dětí neotřelou formou. Představení jsou hrazena z rozpočtu odboru životního prostředí.

Eva Beránková