Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Anglicky s chutí a bez zábran

Děti z bilingvní 1.C ZŠ s RVJ Bronzová mají úspěšně za sebou první měsíce ve škole. Nastoupily do třídy, kde přechod mezi angličtinou a češtinou je přirozená součást výuky. Je samozřejmostí, že učitelka se průběžně ujišťuje, že všichni žáci opravdu obsahu rozumějí a v případě potřeby kdykoli přechází do českého jazyka. Žáci s menší jazykovou úrovní tak nejsou znevýhodňováni. Hlavním cílem je především vytváření pozitivního vztahu k jazyku, a to prostřednictvím her, tvořivých činností, technik a metod hudební, pohybové, výtvarné a dramatické výchovy. A prvňáci z céčka „přepínají z češtiny do angličtiny“ plynule, s chutí a bez zábran. Naplňují tak motto školy „Neučíme o jazyce, učíme jazyk“. Více na www.zs-bronzova.cz.

Zdeňka Kučerová