Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se děje v JednaTrojce?

Klub JednaTrojka, umístěný v Centrálním parku naproti golfovému hřišti, je sociální služba poskytovaná Proximou Sociale, o.p.s, dětem a mládeži od 12 do 19 let. Ti zde čtyři dny v týdnu naleznou odbornou a bezplatnou pomoc a radu v obtížných životních situacích. Klub pracuje formou prevence, která pomáhá předcházet či snižovat rizika a problémy spojené se sociálně patologickými jevy ve společnosti. S uživateli naší služby mluvíme o tématech, která nejčastěji řeší – rodina, škola, vztahy, sex, návykové látky, Facebook, násilí. Pracovníci mohou také pomoci s hledáním brigády, doučováním nebo hledáním návazných služeb. V klubu platí tři základní pravidla: bez alkoholu, bez drog a bez agrese.

V JednaTrojce funguje klubová rada, společně aktivně rozhodujeme o podobě, programu a dění v klubu. Letos jsme např. řešili násilí, vztahy mezi vrstevníky, vztahy v rodině, školu... Koncem roku jsme uskutečnili již tradiční zážitkový a sebepoznávací resocializační výjezd mimo Prahu.

Klub JednaTrojka letos uspořádal i větší hudebně-kulturní komunitní akci Klubobraní a několik streetfotbalových turnajů na hřišti v Centrálním parku. To vše za podpory Městské části Praha 13 a Magistrátu hlavního města Prahy. Výběr z programu najdete každý měsíc ve STOPu v Kalendáři akcí. Více na tel. 277 007 284 nebo na Facebooku JednaTrojka.

Martin Tychtl, kontaktní sociální pracovník klubu JednaTrojka